Ogłoszenia

     
 
 
Weather for the Following Location: karte von Dabrowa Gornicza
 

Nabór do dąbrowskich przedszkoli
 


Informujemy, że 4 marca o godzinie 8:00 rozpocznie się nabór do dąbrowskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Nabór potrwa do 13 marca do godziny 15:00, a niezłożenie wniosku w tym terminie sprawi, że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji.

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzona za pośrednictwem strony internetowej https://przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

 

Wypełniony elektronicznie wniosek, należy wydrukować, podpisać i przynieść do przedszkola pierwszego wyboru wraz z ewentualnymi załącznikami.
 

Jeśli przedszkolem pierwszego wyboru jest Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi, dokumenty należy złożyć w siedzibie przedszkola – Dąbrowa Górnicza, ul. Ludowa 4.

Rodzicom zainteresowanym zapisaniem dzieci do przedszkola prezentujemy terminy rekrutacji.


 

W elektronicznej rekrutacji nie biorą udziału rodzice i opiekunowie dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenie specjalnego.

Z takim orzeczeniem – wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną – należy zgłosić się do:

  • Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi

  • Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi

  • lub Przedszkola Specjalnego nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

  Więcej na ten temat na stronie www.dabrowa-gornicza.pl: Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli - Dąbrowa Górnicza (dabrowa-gornicza.pl)
 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej o konkursach na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza.
 

Więcej: Konkursy na dyrektorów przedszkoli i szkół - Dąbrowa Górnicza (dabrowa-gornicza.pl)

 

Zasady zapisów na dyżur wakacyjny 2023/2024
 

 

Zasady zapisów dzieci na dyżur wakacyjny 2023/2024 do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Dąbrowie Górniczej:


https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/zasady-zapisow-dzieci-i-harmonogram-dyzuru-wakacyjnego-2023-2024-w-przedszkolach-i-oddzialach-przedszkolnych/
 

 

Sukcesy naszych przedszkolaków
 

 

Nasze przedszkole dba o rozwijanie zainteresowań dzieci m.in. poprzez angażowanie ich w różnego rodzaju konkursy.

Z dumą i radością pragniemy poinformować o sukcesach naszych dwóch podopiecznych:

 

 

Aleksandry Kuchciak, która zajęła 1 miejsce w konkursie plastyczno-językowym "Name your flashcard", zorganizowanym przez Przedszkole nr 17 w Dąbrowie Górniczej,

Antoniny Maślak, która zajęła 3 miejsce w XXII Konkursie Twórczości Muzycznej i Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Kartka Bożonarodzeniowa" pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Będzina oraz Dziekana Dziekanatu Trójcy Świętej w Będzinie.

GRATULUJEMY!

 

WYNIKI KONKURSU "Christmas stocking" (Bożonarodzeniowa skarpeta na prezenty)
 

 

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Christmas stocking" (Bożonarodzeniowa skarpeta na prezenty), który został zorganizowany przez nasze przedszkole.


Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji świątecznej, uświadomienie dziecku międzynarodowego wymiaru świąt, rozwijanie twórczości plastycznej, umiejętności manualnych, kształtowanie poczucia estetyki, pomysłowości, koordynacji wzrokowo-ruchowej, współpraca pomiędzy dzieckiem a nauczycielem.
 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i nauczycielom za przesłanie wspaniałych, pomysłowych prac, zarówno w formie płaskiej, jak i przestrzennej, wykonanych ciekawymi technikami.
 

Zwycięzcy konkursu:
I miejsce – Stanisław Malicki, Przedszkole Nr 3, Jędrzejów
II miejsce – Anna Kurzyna, Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Łapy
III miejsce – Hanna Metryka, Przedszkole Samorządowe w Pacynie


WYRÓŻNIENIE- Franciszek Wilk, Szkoła Podstawowa w Miejscu Piastowym.


Nagrody za I, II, III miejsce oraz dyplomy i podziękowania za udział w konkursie dla dzieci i nauczycieli, którzy sporządzili odpowiednią adnotację, zostaną rozesłane do 15.01.2024 r.
 

Koordynatorki konkursu: mgr Paulina Żak, mgr Justyna Szlachta oraz mgr Magdalena Szamocka, Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej.

 

Ogólnopolski projekt pt. "Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy"
 

Przedszkolaki z grupy KRASNALE uczestniczą w II edycji Ogólnopolskiego Projektu pt. "Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy".

Głównym celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie potencjału poznawczego dzieci.

Od listopada maskotka Kici Koci zagościła w naszej sali i stała się powiernicą smutków i tajemnic.

Wspólnie stworzyliśmy kącik, w którym znajdują się różne książki. Na bieżąco czytamy przygody Kici Koci i realizujemy ciekawe zadania.
 

 
   
  Regulamin II edycji Ogólnopolskiego Projektu pt. "Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy"
 

Ogłoszenie
 

 

W związku z wejściem w życiem uchwały nr LIX/1027/2023 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza, zmianie ulega zdanie pierwsze § 3 ust. 2 Porozumienia, które otrzymuje następujące brzmienie:

"Opłata za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu powyżej 5 bezpłatnych godzin pobytu dziecka wynosi za każdą rozpoczętą godzinę 1,30 zł."
 

Zmiana wchodzi w życie z dniem 01.10.2023 r.
 

Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

W związku z powyższym bardzo prosimy rodziców o zgłoszenie się do intendenta przedszkola w celu podpisania aneksu do porozumienia.

 

Uwaga! Zmiana adresu e-mail
 

Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej, informuje o zmianie adresu e-mail.

Proszę o przesyłanie korespondencji od 1-07-2023 r. na nowy adres : sekretariat@p29.dg.pl

 

Wysokość opłat za przedszkole

 

Informujemy rodziców, że od 1 września 2022 roku, wysokość opłaty za całodzienne wyżywienie dziecka w naszym przedszkolu wynosi 10,00 zł.
 

Wysokość stawki żywieniowej za poszczególne posiłki:

  • śniadanie – 3,00

  • obiad – 4,70

  • podwieczorek – 2,30

Od 1.10.2023 r. ulega zmianie opłata za pobyt – 5 godzin pobytu dziecka jest bezpłatny, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu ponad czas bezpłatny opłata wynosi 1,30 zł.

 

Rodzice dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie ponoszą tej opłaty.

 

Projekt "Czyściochowa Akademia"

 


 

Czyściochowa Akademia to bezpłatny program edukacyjny, skierowany do żłobków, przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych. W atrakcyjny sposób pomagają kształtować dobre nawyki higieniczne u dzieci.

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do akcji na FB lub przez aplikację Rossmann.

 

XXIV Edycja Akcji Góra Grosza
 

Nasze przedszkole wspiera w tym roku kolejną edycję znanej akcji Góra Grosza.

Co roku, na przełomie listopada i grudnia rozpoczyna się w szkołach i przedszkolach wielka zbiórka monet - Góra Grosza.

 
 

Zebrane pieniądze przekazywane są na pomoc psychologiczną i rzeczową dla dzieci, które jej potrzebują i dla tych, które nie wychowują się w swojej rodzinie. Chcemy pokazać dzieciom, że nawet jedna moneta ma wpływ i może odmienić kogoś życie.

 

Po dokładniejsze/szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową akcji lub zapoznanie się z materiałami informacyjnymi w przedszkolu. Zachęcamy do wsparcia tej niezwykłej inicjatywy.

 

"Przedszkole z Misją"
 

 

Z wielką radością informujemy, że nasza placówka otrzymała tytuł „Przedszkole z Misją” nadany przez Fundację „Redemptoris Missio”.


Jesteśmy niezwykle wdzięczni za Państwa pomoc.

Dzięki darom przyniesionym przez naszych podopiecznych mogliśmy wesprzeć akcję „Kup Pan Szczotkę” , „Podaj mydło” a tym samym pomóc najuboższym mieszkańcom świata.


Dziękujemy za Państwa wrażliwość i pomoc w angażowanie dzieci oraz uczenie ich aby zauważały potrzeby drugiego człowieka!

 

Innowacja Pedagogiczna 2023/2024 - "Sensoplastyka dla smyka - dotykam, tworzę, rozwijam się!"
 

 

Celem jest uświadomienie dzieciom czym są zmysły i jaką rolę pełnią w życiu każdego z nas.


Innowacja powstała ze względu na potrzebę rozładowania emocji u dzieci, wsparcia rozwoju motoryki małej, związanej z przygotowaniem do pisania w szkole oraz wspierania rozwoju poznawczego, samodzielności i kreatywności dzieci

 

XVI edycja projektu "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

"Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.
 

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 9 milionów dzieci. W tym roku po raz 16, dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.
 


Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury"

 

 

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy z przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, świetlicami szkolnymi, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

 

XIV edycja programu "Mamo, tato, wolę wodę!"
 

 

"Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

 

Podziękowania dla Firmy "Nowak-Mosty"

Drodzy Rodzice!
Miło nam jest Państwa poinformować, że poprzez nawiązanie współpracy z Panem Władysławem Nowakiem Prezesem firmy "Nowak-Mosty" otrzymaliśmy w formie darowizny nowe meble „Moje Bambino” na dwie sale przedszkolne – salę grupy „Muchomorki” i „Żabki”.

Dzięki wsparciu Firmy „Nowak – Mosty” stworzyliśmy naszym przedszkolakom piękną, kolorową przestrzeń do zabawy i nauki.
 

P.o. dyrektora Przedszkola Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej wraz z nauczycielami i dziećmi, składa szczególne podziękowania Panu Władysławowi Nowakowi za okazaną życzliwość i wsparcie, mając nadzieję na dalszą owocną współpracę.

 


Drodzy Rodzice
 

Zachęcamy, aby czas nieobecności w przedszkolu wykorzystać do wspólnych, rodzinnych zabaw edukacyjnych.

Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców". Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej naszego Przedszkola, gdzie będziecie mieli Państwo udostępniane materiały do wspólnej nauki poprzez zabawę.
 

Link do filmu: https://youtu.be/HxbYRBAKs7U
Link do materiałów: https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Nauczyciele Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej

 

UWAGA! Rodzice 6-latków!

 

Przypominamy o obowiązku wykonania „Bilansu dziecka 6-letniego” spoczywającym na rodzicach sześciolatków.

Druki otrzymacie Państwo w przychodni rejonowej, tam też należy przeprowadzić badanie lekarskie.
Wypełnione druki dostarczacie Państwo do szkoły podstawowej, do której będzie uczęszczać dziecko, w terminie wskazanym przez szkołę.

 

Zobacz kto odwiedza naszą stronę!!

(Wyłącznie dla przeglądarek, które obsługują Javascript i Flash Widgets)
 
 

wróć na początek strony...