Ogłoszenia

     
 
 
Weather for the Following Location: karte von Dabrowa Gornicza
   

Dyżur wakacyjny 1.08.2024 – 30.08.2024
   
 

Rodzice, którzy zapisali dzieci na dyżur wakacyjny proszeni są o złożenie w Przedszkolu do 30 czerwca 2024 r. wypełnionego porozumienia (umowy) do pobrania:

Informację o wysokości opłaty można uzyskać osobiście lub telefonicznie od upoważnionego pracownika przedszkola począwszy od 5 lipca 2024 r.

tel. 32 262 22 29
 

Opłatę rodzice wnoszą nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem dyżuru wakacyjnego czyli do 25 lipca 2024 r.


Numery kont:
 

Należność za żywienie należy wpłacać na konto żywieniowe (żywienie).
Nr konta: 15 1560 0013 2557 1241 0563 0005
 

Opłatę za pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową należy wpłacać na konto podstawowe (dochody budżetowe).
Nr konta: 34 1560 0013 2124 1056 3000 0009


 

Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i skutkuje skreśleniem dziecka z listy dyżuru wakacyjnego.
Na stronie internetowej przedszkola znajduje się również: Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.
Rodzice dzieci 6-letnich, które nie są zapisane na dyżur wakacyjny prosimy o zwrot kart w ostatnim dniu pobytu dziecka w przedszkolu do pani intendent.
 

Rodzice dzieci spoza naszego przedszkola proszeni są o wpłatę kaucji za karty do czytnika na konto:  42 1560 0013 2557 1241 0563 0004 z dopiskiem: Imię i nazwisko dziecka


Koszt jednej karty (kaucja za kartę) to 10,00 zł.
 

Kaucję należy uiścić przelewem nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem dyżuru wakacyjnego na wyznaczone konta przedszkola. Zwrot kaucji nastąpi w przypadku zwrotu do Usługodawcy kart do rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu wraz z końcem obowiązywania porozumienia na konto bankowe.

W przypadku niezwrócenia kart kaucja nie podlega zwrotowi!
 

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2024/2025
 

 

 

Informujemy, że nabór UZUPEŁNIAJĄCY do przedszkoli w gminie Dąbrowa Górnicza, na rok szkolny 2024/2025 zakończył się dn. 10 czerwca 2024 r. do godz.15.00.

 

 

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych: 28 czerwca 2024 r. o godz. 15:00.


Wyniki rekrutacji dostępne są w przedszkolach oraz po zalogowaniu się do systemu.


https://przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

 

 


Więcej informacji:


Rodzicom zainteresowanym zapisaniem dzieci do przedszkola prezentujemy terminy rekrutacji.
 

 

Telefon zaufania
 

 

 

 

 

Od kwietnia w naszym mieście działa Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

 

 

 


Rozmowa ze specjalistą to pierwszy krok do rozwiązania każdego problemu, więc jeśli potrzebujesz pomocy i chcesz porozmawiać, zadzwoń pod numer 503 998 412 – codziennie od 18:00 do 21:00.

 

Wyniki miejskiego konkursu plastycznego pt.: "Najpiękniejsza kartka walentynkowa"
   
 

Miło nam poinformować, że miejski konkurs plastyczny pt.: „Najpiękniejsza kartka walentynkowa”, którego organizatorem było Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Górniczej, został rozstrzygnięty.


Wśród laureatów były dzieci z naszego przedszkola, które pod opieką swoich pań z grupy wykonały swoje prace. Każda walentynka była wyjątkowa.
 

Oto zwycięzcy w kategorii – 3,4 latki:
I MIEJSCE – ARTUR SERAFIŃSKI z grupy „Żabki”
III MIEJSCE – WOJCIECH DEJ z grupy „Krasnoludki”

 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Sukcesy naszych przedszkolaków
 

 

Nasze przedszkole dba o rozwijanie zainteresowań dzieci m.in. poprzez angażowanie ich w różnego rodzaju konkursy.

Z dumą i radością pragniemy poinformować o sukcesach naszych dwóch podopiecznych:

 

 

Aleksandry Kuchciak, która zajęła 1 miejsce w konkursie plastyczno-językowym "Name your flashcard", zorganizowanym przez Przedszkole nr 17 w Dąbrowie Górniczej,

Antoniny Maślak, która zajęła 3 miejsce w XXII Konkursie Twórczości Muzycznej i Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Kartka Bożonarodzeniowa" pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Będzina oraz Dziekana Dziekanatu Trójcy Świętej w Będzinie.

GRATULUJEMY!

 

Ogłoszenie
 

 

W związku z wejściem w życiem uchwały nr LIX/1027/2023 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza, zmianie ulega zdanie pierwsze § 3 ust. 2 Porozumienia, które otrzymuje następujące brzmienie:

"Opłata za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu powyżej 5 bezpłatnych godzin pobytu dziecka wynosi za każdą rozpoczętą godzinę 1,30 zł."
 

Zmiana wchodzi w życie z dniem 01.10.2023 r.
 

Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

W związku z powyższym bardzo prosimy rodziców o zgłoszenie się do intendenta przedszkola w celu podpisania aneksu do porozumienia.

 

Uwaga! Zmiana adresu e-mail
 

Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej, informuje o zmianie adresu e-mail.

Proszę o przesyłanie korespondencji od 1-07-2023 r. na nowy adres : sekretariat@p29.dg.pl

 

Wysokość opłat za przedszkole

 

Informujemy rodziców, że od 1 września 2022 roku, wysokość opłaty za całodzienne wyżywienie dziecka w naszym przedszkolu wynosi 10,00 zł.
 

Wysokość stawki żywieniowej za poszczególne posiłki:

  • śniadanie – 3,00

  • obiad – 4,70

  • podwieczorek – 2,30

Od 1.10.2023 r. ulega zmianie opłata za pobyt – 5 godzin pobytu dziecka jest bezpłatny, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu ponad czas bezpłatny opłata wynosi 1,30 zł.

 

Rodzice dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie ponoszą tej opłaty.

 

Projekt "Czyściochowa Akademia"

 


 

Czyściochowa Akademia to bezpłatny program edukacyjny, skierowany do żłobków, przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych. W atrakcyjny sposób pomagają kształtować dobre nawyki higieniczne u dzieci.

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do akcji na FB lub przez aplikację Rossmann.

 

XXIV Edycja Akcji Góra Grosza
 

Nasze przedszkole wspiera w tym roku kolejną edycję znanej akcji Góra Grosza.

Co roku, na przełomie listopada i grudnia rozpoczyna się w szkołach i przedszkolach wielka zbiórka monet - Góra Grosza.

 
 

Zebrane pieniądze przekazywane są na pomoc psychologiczną i rzeczową dla dzieci, które jej potrzebują i dla tych, które nie wychowują się w swojej rodzinie. Chcemy pokazać dzieciom, że nawet jedna moneta ma wpływ i może odmienić kogoś życie.

 

Po dokładniejsze/szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową akcji lub zapoznanie się z materiałami informacyjnymi w przedszkolu. Zachęcamy do wsparcia tej niezwykłej inicjatywy.

 

"Przedszkole z Misją"
 

 

Z wielką radością informujemy, że nasza placówka otrzymała tytuł „Przedszkole z Misją” nadany przez Fundację „Redemptoris Missio”.


Jesteśmy niezwykle wdzięczni za Państwa pomoc.

Dzięki darom przyniesionym przez naszych podopiecznych mogliśmy wesprzeć akcję „Kup Pan Szczotkę” , „Podaj mydło” a tym samym pomóc najuboższym mieszkańcom świata.


Dziękujemy za Państwa wrażliwość i pomoc w angażowanie dzieci oraz uczenie ich aby zauważały potrzeby drugiego człowieka!

 

Innowacja Pedagogiczna 2023/2024 - "Sensoplastyka dla smyka - dotykam, tworzę, rozwijam się!"
 

 

Celem jest uświadomienie dzieciom czym są zmysły i jaką rolę pełnią w życiu każdego z nas.


Innowacja powstała ze względu na potrzebę rozładowania emocji u dzieci, wsparcia rozwoju motoryki małej, związanej z przygotowaniem do pisania w szkole oraz wspierania rozwoju poznawczego, samodzielności i kreatywności dzieci

 

XVI edycja projektu "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

"Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.
 

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 9 milionów dzieci. W tym roku po raz 16, dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.
 


Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury"

 

 

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy z przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, świetlicami szkolnymi, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

 

XIV edycja programu "Mamo, tato, wolę wodę!"
 

 

"Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

 

Podziękowania dla Firmy "Nowak-Mosty"

Drodzy Rodzice!
Miło nam jest Państwa poinformować, że poprzez nawiązanie współpracy z Panem Władysławem Nowakiem Prezesem firmy "Nowak-Mosty" otrzymaliśmy w formie darowizny nowe meble „Moje Bambino” na dwie sale przedszkolne – salę grupy „Muchomorki” i „Żabki”.

Dzięki wsparciu Firmy „Nowak – Mosty” stworzyliśmy naszym przedszkolakom piękną, kolorową przestrzeń do zabawy i nauki.
 

P.o. dyrektora Przedszkola Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej wraz z nauczycielami i dziećmi, składa szczególne podziękowania Panu Władysławowi Nowakowi za okazaną życzliwość i wsparcie, mając nadzieję na dalszą owocną współpracę.

 


Drodzy Rodzice
 

Zachęcamy, aby czas nieobecności w przedszkolu wykorzystać do wspólnych, rodzinnych zabaw edukacyjnych.

Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców". Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej naszego Przedszkola, gdzie będziecie mieli Państwo udostępniane materiały do wspólnej nauki poprzez zabawę.
 

Link do filmu: https://youtu.be/HxbYRBAKs7U
Link do materiałów: https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Nauczyciele Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej

 

UWAGA! Rodzice 6-latków!

 

Przypominamy o obowiązku wykonania „Bilansu dziecka 6-letniego” spoczywającym na rodzicach sześciolatków.

Druki otrzymacie Państwo w przychodni rejonowej, tam też należy przeprowadzić badanie lekarskie.
Wypełnione druki dostarczacie Państwo do szkoły podstawowej, do której będzie uczęszczać dziecko, w terminie wskazanym przez szkołę.

 

Zobacz kto odwiedza naszą stronę!!

(Wyłącznie dla przeglądarek, które obsługują Javascript i Flash Widgets)
 
 

wróć na początek strony...