Jubileusz 25 - lecia naszego przedszkola
 

W dniach 27 i 31 maja 2011 roku, odbyły się w przedszkolu uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia naszej placówki. Imprezy przebiegały według tego samego scenariusza, ale ze względu na ograniczenia lokalowe musiały się odbyć w różnych terminach: pierwsza z nich była przeznaczona dla rodziców, druga dla władz miasta i pozostałych przyjaciół przedszkola.

 

Dzieci zaprezentowały bogaty program artystyczny, który zyskał duży aplauz i uznanie gości. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów na temat pracy naszej placówki i talentów jej wychowanków.

 

Dyrektor Przedszkola w imieniu swoim, pracowników i wychowanków składa serdeczne podziękowania wszystkim gościom obecnym na jubileuszu placówki.

 

W szczególności za piękne życzenia i wspaniałe upominki dla dzieci dziękujemy:

  • Prezydentowi Miasta Panu Zbigniewowi Podrazie oraz Wydziałowi Oświaty Urzędu Miasta za zestaw książek do dziecięcej biblioteki
  • Prezesowi Telewizji Kablowej TOM Panu Wojciechowi Baranowi za 5 wspaniałych zestawów Stereo Hi-Fi do sal zajęć
  • Prezes ZNP Pani Krystynie Michalskiej za zestawy zabawek do piasku
  • Pani dyrektor Jadwidze Kołkowskiej z firmy Arcelor Mittal za kosz słodkości dla dzieci
  • Pani Inspektor Elizie Musze z Wydziału Ekologii i Rolnictwa Urzędu Miasta za przewodniki ekologiczne
  • Dyrektorom dąbrowskich przedszkoli za stylowy zegar