Informacje o przedszkolu
 

Informujemy Państwa, że w czerwcu 2012 roku w naszej placówce odbywała się ewaluacja zewnętrzna problemowa w zakresie „Zarządzanie w przedszkolu”. Przeprowadzili ją starsi wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Sosnowcu.

Z radością informujemy, że wszystkie badane wymagania zostały ocenione literą „A”, tzn. spełnienie wymagań na poziomie bardzo wysokim.

Chętnych do zapoznania się z raportem z ewaluacji zapraszamy do jego pobrania pod adresem:
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000324336129.pdf
 

Życzymy miłej lektury!


Nasze przedszkole mieści się przy ulicy Ludowej 4 w Dąbrowie Górniczej. Istnieje od 1986 roku.

Przedszkole jest placówką oświatową, której organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.

W 1996 roku w Przedszkolu utworzony został oddział integracyjny, do którego razem z dziećmi zdrowymi uczęszczają dzieci niepełnosprawne. Wszyscy nauczyciele pracujący w oddziale posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki.

Obecnie do przedszkola uczęszcza 145 dzieci, podzielonych na 6 grup wiekowych:

 • „KRASNOLUDKI” - dzieci 3 – letnie

 • „BIEDRONKI” - dzieci 5 – letnie

 • „MUCHOMORKI” - dzieci 3-4 – letnie (grupa integracyjna)

 • „SMERFY” - dzieci 4 – letnie

 • „PSZCZÓŁKI” - dzieci 6 – letnie

 • „ŻABKI”- dzieci  5-6 – letnie

Dzieci mają do dyspozycji 6 przestronnych i jasnych sal zajęć, łazienki, dużą szatnię,  „suchy basen” i „dżunglę” – zjeżdżalnię.

Placówka posiada bogatą bazę dydaktyczną. Wystrój sal i kącików tematycznych umożliwia dzieciom swobodny dostęp do zabawek i pomocy dydaktycznych.

Dzięki sponsoringowi firmy Arcelor-Mittal  przedszkole wzbogaciło  się o nowoczesny sprzęt audiowizualny – projektor multimedialny, kino domowe oraz 3 stanowiska komputerowe (wraz z oprogramowaniem) dla dzieci. W oparciu o tę bazę realizowany jest w tym roku  program autorski naszych nauczycieli „ W świecie komputerów”.

W naszym przedszkolu pracują osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje do zajmowania poszczególnych stanowisk. Ogromną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo wychowanków - zarówno w budynku, jak i na terenie ogrodu przedszkolnego. Dzieci w salach i w ogrodzie bawią się swobodnie, ale pod troskliwą i czujną opieką całego personelu.

Nauczyciele – mimo posiadanych już wysokich kwalifikacji zawodowych (14 posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 1 wyższe studia zawodowe, 1 studium wychowania przedszkolnego) doskonalą swoje umiejętności na kursach, warsztatach metodycznych, a także studiach podyplomowych. W pracy pedagogicznej stosują innowacyjne metody, zapewniając wychowankom  ciekawe zajęcia, zabawy, a także atrakcje poza przedszkolem – wycieczki, wyjazdy do teatrów, udział w organizowanych na terenie miasta imprezach plenerowych dla dzieci a także konkursach i festiwalach.

Od roku 2006 nasze przedszkole jest pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Mały Artysta” wpisanego na listę imprez miejskich i cieszącego się dużą popularnością wśród dąbrowskich przedszkoli.

Kadrę pedagogiczną i rodziców wspierają na stałe specjaliści: logopeda i psycholog, którzy szczególną pomocą służą dzieciom niepełnosprawnym, ale udzielają także porad i konsultacji rodzicom dzieci zdrowych.

Misją naszego przedszkola jest:

 • stwarzanie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju

 • uczenie wiary w siebie, optymizmu, dostrzeganie indywidualnych potrzeb dzieci

 • promowanie ekologii i zdrowego trybu życia oraz integrowanie się ze środowiskiem lokalnym

 • wyposażenie naszych wychowanków w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom szkolnym

 • twórcza postawa wobec otaczającego świata

Nasze przedszkole cieszy się prężną współpracą z rodzicami. Organizujemy dla nich zajęcia otwarte z udziałem dzieci oraz szereg uroczystości przedszkolnych. Rodzice mają również swobodny, codzienny kontakt z nauczycielkami. Decydują corocznie o wyborze zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu przez specjalistów z zewnątrz a także o innych ważnych sprawach dotyczących edukacji w przedszkolu.

Jesteśmy zaprzyjaźnieni z Osiedlową Telewizją Kablową „TOM”, która transmituje wszystkie uroczystości przedszkolne oraz sponsoruje często upominki dla dzieci.

Wszyscy pracownicy starają się, aby nasze przedszkole było przyjazne dla dzieci i ich rodziców.

 

Certyfikat przyjaznego przedszkola dziecka chorego na cukrzycę
 
Certyfikat

W dniu 18.03.2010 po szkoleniu zorganizowanym przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI CHORYCH NA CUKRZYCĘ mającego siedzibę w Katowicach, nasze przedszkole otrzymało Certyfikat przyjaznego przedszkola dziecka chorego na cukrzycę.

Tym samym nasza kadra pedagogiczna jest bogatsza o specjalistyczną wiedzę na temat dzieci chorych na cukrzycę.