Opłaty za przedszkole
 

Informujemy Rodziców, że opłaty za przedszkole w wynoszą:

  opłata za żywienie:

(stawki obowiązujące w naszym przedszkolu)

  • śniadanie – 2,50 zł

  • obiad – 3,70 zł

  • podwieczorek – 1,80 zł

Razem stawka dzienna za wyżywienie: 8,00 zł

 

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w przedszkolu ponad ten czas, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat odpłatność wynosi 1 zł (Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXVI/758/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 lutego 2018 r.)


Należność za żywienie - po uprzednim uzgodnieniu kwoty z intendentem (lub odczycie z zestawienia opłat za przedszkole) - należy wpłacać na konto żywieniowe (żywienie).
Nr konta: 15 1560 0013 2557 1241 0563 0005
Opłatę za pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową należy wpłacać na konto podstawowe (godziny).
Nr konta: 26 1560 0013 2557 1241 0563 0001
 
Przypominamy, że przy regulowaniu płatności obowiązuje termin - do 15 dnia każdego miesiąca.


Rodzice spóźniający się z opłatą będą musieli wpłacać pieniądze na poczcie lub w banku wraz z należnymi odsetkami.


 

UWAGA!

Rodzice, którzy chcą otrzymywać pocztą elektroniczną informację o płatnościach za przedszkole, proszeni są o podanie pracownikom przedszkola swojego adresu e-mail.

 

Wysyłana przez przedszkole wiadomość oprócz imienia, nazwiska i grupy dziecka zawiera także numery kont na które należy dokonać wpłat oraz informację o terminie płatności.

 

(zobacz przykład wysyłanej pocztą elektroniczną informacji o płatnościach)


 

Miesięczne zestawienie opłat za przedszkole

 

Zestawienie opłat zawiera kwoty opłat za godziny dodatkowe i za żywienie.

(do odczytu kwot umieszczonych na liście opłat niezbędna jest znajomość numeru identyfikacyjnego dziecka)

 

UWAGA! Kwoty ze znakiem minus są kwotami zwrotów za niewykorzystane świadczenia.

!!! Prosimy o niewpłacanie tych kwot !!!