Opłaty za przedszkole
 

Informujemy Rodziców, że opłaty za przedszkole w wynoszą:

  opłata za żywienie:

(stawki obowiązujące w naszym przedszkolu)

  • śniadanie – 3,00 zł

  • obiad – 4,70 zł

  • podwieczorek – 2,30 zł

Razem stawka dzienna za wyżywienie: 10,00 zł

 

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w przedszkolu ponad ten czas, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat odpłatność wynosi 1 zł (Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXVI/758/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 lutego 2018 r.)


Należność za żywienie należy wpłacać na konto żywieniowe (żywienie).
Nr konta: 15 1560 0013 2557 1241 0563 0005
Opłatę za pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową należy wpłacać na konto podstawowe (dochody budżetowe).
Nr konta: 34 1560 0013 2124 1056 3000 0009
 
Przypominamy, że przy regulowaniu płatności obowiązuje termin - do 15 dnia każdego miesiąca.